Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar
  • METAS_CITA_ALT1La nova manera de passar la ITV, més àgil i propera

Nota legal

1. Identificació del titular del lloc web

1.1 En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic ("LSSICE"), es detallen a continuació les dades identificatives del titular del lloc web https://www.certio.com/ (en endavant, el "Lloc Web").
  • Denominació social: CERTIO ITV, S.L.U.
  • Número d'identificació fiscal: B65081820
  • Domicili social: Av. De la Torre Blanca 57, Esade Creapolis 08173 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
  • Telèfon de contacte: 902 790 791
  • E-mail de contacte: info@certio.com
  • Registre mercantil: CERTIO ITV, S.L.U.U. consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 41165, Foli 144, Secció B-381.228

2. Àmbit d'aplicació

2.1 A l'efecte d'aquestes condicions d'ús s'entendrà com "USUARI" a qualsevol persona que accedeixi al Lloc Web a través d'un dispositiu amb connexió a Internet o faci ús dels serveis continguts o associats a aquest.

2.2 A través del lloc web l'usuari podrà navegar pels diferents continguts que es mostren per CERTIO ITV, S.L.U, i entre d'altres, accedir a informació rellevant sobre la inspecció tècnica de vehicles, conèixer la nostra xarxa d'estacions d'ITV i interactuar amb la plataforma per reservar la seva cita prèvia de forma còmoda.

2.3 L'usuari també podrà contactar amb CERTIO ITV, S.L.U. mitjançant el formulari de contacte del lloc web, per qualsevol dubte o consulta del seu interès.

2.4 Per conèixer amb més detall com tractarem les seves dades personals, visiteu la nostra Política de Privacitat.

2.5 CERTIO ITV, S.L.U. es reserva el dret a completar, actualitzar i/o modificar les presents Condicions d'Ús i/o la Política de Privacitat, en aquest cas s'informarà prèviament a l'USUARI per la seva acceptació o rebuig en cas de resultar substancials i afectar-li de forma individual.

3. Acceptació per l'Usuari

3.1 L'accés o navegació pel lloc web implica l'acceptació per part de l'usuari de tots els termes i condicions establerts en les presents Condicions d'Ús i les relatives a la Política de Privacitat. Tot ús del Lloc Web serà considerat subjecte a les presents Condicions d'Ús.

4. Gratuïtat

4.1 La navegació pel Lloc Web té caràcter gratuït per a l'usuari (sense perjudici de les eventuals tarifes a les que pugui estar sotmès pel trànsit de dades en el seu dispositiu/s i que li pugui facturar el seu propi proveïdor d'Internet).

5. Enllaços a contingut de tercers

5.1 El lloc web pot contenir enllaços (links) a pàgines de tercers a Internet o a serveis oferts per tercers. Les pàgines als que remeten aquests enllaços, així com els serveis oferts, no estan sota el control de CERTIO ITV, SLU, i consegüentment, CERTIO ITV, SLU no és responsable d'aquests continguts o serveis.

5.2 L'usuari accepta i reconeix que els serveis o continguts de tercers als que pogués tenir accés a través del lloc web poden no ser gratuïts, i en aquest cas correspon a l'usuari efectuar les comprovacions oportunes per verificar si aquests serveis són o no remunerats. CERTIO ITV, SLU no és responsable de les transaccions de qualsevol índole que s'efectuïn fora del lloc web, tot i que l'usuari hagi accedit a elles a través d'enllaços existents en el Lloc Web.

6. Enllaços des d'altres pàgines web al lloc web

6.1 Si qualsevol USUARI, tercer, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç (link) amb destinació al Lloc Web, haurà d'atenir a les següents estipulacions:

6.1.1 L'enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal del lloc web, llevat que expressament s'autoritzi cosa diferent;
6.1.2 L'enllaç ha d'incloure tota l'extensió de la pantalla de l'Lloc Web. En cap cas, llevat que CERTIO ITV, SLU autoritzi cosa diferent, la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, total o parcialment, el Lloc Web, o incloure'l com a part de la seva pròpia web o contingut;
6.1.3 Si l'entitat que realitza l'enllaç desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu o distintiu de CERTIO ITV, SLU i / o del lloc web, haurà de sol·licitar expressament a CERTIO ITV, SLU, de manera que la manca de pronunciament exprés sobre aquesta qüestió no es pot entendre com una llicència o cessió implícita sobre aquests drets o usos;
6.1.4 En tot cas, i amb caràcter general, CERTIO ITV, SLU prohibeix l'establiment d'un enllaç al Lloc Web des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, o que d'una altra manera contravinguin la moral, l'ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades o siguin lesius de legítims interessos o drets de tercers.

7. Reserva de cita prèvia

7.1 El lloc web compta amb una plataforma interactiva que li permet reservar la seva cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles en temps real i sense esperes (per reformes haurà de contactar telefònicament amb CERTIO ITV, SLO), a través de la pestanya "Cita prèvia ITV "o bé" Reserva cita prèvia ITV ", seguint el següent procediment:

7.1.1 L'usuari haurà de seleccionar el "Tipus de Vehicle" per al qual voleu reserva cita prèvia ((i) moto / ciclomotor, (ii) turisme, (iii) vehicle lleuger <= 3500 kg, o (iv) vehicle pesat> 3500 Kg);
7.1.2 Seguidament, haurà de seleccionar la "Estació ITV" a la qual vol acudir.
7.1.3 A continuació, en funció del tipus de vehicle i estació seleccionades, la plataforma li permetrà navegar per un calendari en el qual es mostraran les franges horàries disponibles, mostrant-se en pantalla com a opció "Quin dia prefereix?";
7.1.4 Per formalitzar la cita prèvia, l'USUARI haurà d'introduir les següents "Dades": nom, matrícula del vehicle, telèfon i correu electrònic. Abans de finalitzar aquesta opció l'usuari haurà d'acceptar la Política de Privadesa i pot sol·licitar que se li enviï un recordatori de la cita per SMS al seu telèfon mòbil;
7.1.5 Finalment, l'USUARI podrà visualitzar en pantalla tota la informació i dades de la seva reserva ja finalitzada ( "Resum"), i també rebrà una còpia íntegra d'aquesta mateixa informació i dades a l'adreça de correu electrònic que hagi facilitat.

7.2 En el Resum de cita (que apareixerà en pantalla en el Lloc Web després de finalitzar la reserva i que l'usuari rebrà per correu electrònic) es facilitarà un "Codi de Anul·lació", que li permetrà a l'usuari modificar o anul·lar la seva cita, abans de que arribi la data de reserva. La modificació o anul·lació es podrà realitzar a través del propi lloc web (clicant sobre el codi d'anul·lació o directament a la pestanya "Modifica / Anul·lar Cita") o bé a través del telèfon 902.790.791.

7.3 L'usuari és responsable que les Dades que faciliti per la reserva de cita prèvia siguin veraces, exactes i actualitzades.

7.4 Per conèixer amb més detall com tractarem les seves dades personals, visiteu la nostra Política de Privacitat.

7.5 L'usuari haurà de mantenir la deguda diligència per garantir que el Codi de Anul·lació no és conegut o utilitzat indegudament per terceres persones.

7.6 La reserva de cita prèvia és personal i intransferible per al USUARI que accedeix al lloc web, de manera que aquest no podrà utilitzar dades o informació d'una altra persona física o jurídica, llevat que compti amb mandat exprés o facultat bastant per representar-la a aquests efectes . L'usuari serà responsable en tot cas davant del seu mandant o representat com a conseqüència de la utilització del Lloc Web i / o dels serveis o continguts allotjats en el mateix, deixant indemne a CERTIO ITV, SLU per tots els conceptes.

7.7 L'usuari es compromet a:

7.7.1 No sol·licitar simultàniament més d'una cita prèvia per a la inspecció d'un mateix vehicle o realitzar una cita amb una altra tipologia de vehicle;
7.7.2 No utilitzar dades inventades o alterats, o dades pertanyents a una altra persona o identitat;
7.1.3 Notificar qualsevol modificació que afecti les dades facilitades i a respondre de la veracitat i exactitud dels mateixos.

7.8 CERTIO ITV, SLU es reserva el dret a comprovar la veracitat de les dades subministrades per l'USUARI i a exercir les accions legals que puguin correspondre, com el dret a no formalitzar una reserva o anul·lar-la si sospita que s'han subministrat dades falses o incompletes.

7.9 El servei de reserva de cita prèvia a través del lloc web permet agilitzar els tràmits d'aquesta gestió, per a major comoditat de l'usuari. CERTIO ITV, SLU desplegarà els seus majors esforços perquè les dates i horaris que han estat reservades puguin complir amb la major puntualitat possible. No obstant això, CERTIO ITV, SLU no es fa responsable que, per causes sobrevingudes o no previstes, les cites reservades puguin patir retards o anul • lacions.

7.10 El mer accés al Lloc Web i / o reserva de cita prèvia a través del mateix, no implica, en si mateix, l'establiment de cap tipus de vincle o relació contractual entre

8. Obligacions de l'Usuari

8.1 L'usuari accepta que l'ús dels continguts i serveis oferts pel lloc web serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis de conformitat amb la legislació vigent, l'ordre públic, els bons costums i les presents Condicions d'Ús.

8.2 CERTIO ITV, SLU no assumirà responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada de l'ús maliciós o fraudulent del lloc web per part de l'USUARI, assumint aquest les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se.

8.3 L'usuari es compromet a fer un ús adequat i responsable dels serveis i continguts del lloc web ia no utilitzar per dur a terme activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra drets de tercers, infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable. En concret, l'USUARI es compromet a:

8.3.1 No utilitzar el Lloc Web per transmetre, introduir, difondre o posar a disposició del públic qualsevol tipus de material i informació que pogués infringir drets o llibertats de tercers;
8.3.2 No utilitzar programes informàtics, dispositius, robots, backdoors o altres mitjans o processos manuals o automàtics per tal d'extreure o recopilar continguts allotjats en el Lloc Web;
8.3.3 No accedir o utilitzar el Lloc Web per utilitzar o exposar continguts que no siguin públicament mostrats per CERTIO ITV, SLU en les seves seccions;
8.3.4 No interferir o danyar el lloc web mitjançant l'ús de virus, robots de cancel·lació, codis maliciosos, invasió de paquets, atacs per denegació de servei, suplantació de paquets o d'IP, rutes falsificades o mètodes o tecnologies similars.

9. Propietat Industrial i Intel·lectual

9.1 CERTIO ITV, SLU es reserva tots els drets sobre marques, noms comercials, denominacions, logotips, noms de domini i altres signes distintius, així com patents, models d'utilitat, dissenys industrials, o altres actius de propietat industrial i intel·lectual, relatius a: (1) el contingut i disseny del lloc web; (2) els serveis oferts en el mateix; i / o (3) la pròpia companyia CERTIO ITV, SLU

9.2 Tots els continguts del lloc web, incloent sense límit seus textos, gràfics, imatges, dibuixos, o qualsevol altre element susceptible de ser protegit per drets de propietat intel·lectual, són propietat de CERTIO ITV, SLO, i queden reservats tots els drets sobre els mateixos a favor de CERTIO ITV, SLO, sense que l'accés o l'ús del Lloc Web per part dels USUARIS, pugui derivar-se o entendre com l'atribució, cessió, transferència o llicència total o parcial de tals drets.

9.3 Excepte autorització per escrit de CERTIO ITV, SLU, l'USUARI no podrà reproduir, editar, distribuir, adaptar, traduir, transferir, transformar o comunicar públicament, totalment o parcialment, cap dels elements que formen i es troben inserits en el Lloc Web.

9.4 Per a qualsevol qüestió que no es trobi expressament reconeguda en el present document, s'entendran reservats tots els drets a favor d'CERTIO ITV, SLU, sent necessària l'autorització escrita per part de CERTIO ITV, SLU per poder fer-ho.

9.5 En el cas que l'USUARI o qualsevol tercer consideri que certs elements o continguts del lloc web vulneren els seus drets de propietat industrial o intel·lectual, els seus drets d'imatge, o altres d'índole similar, podrà dirigir-se a CERTIO ITV, SLU a través de les dades de contacte que apareixen a l'encapçalament, aportant tots els elements que justifiquin la seva eventual titularitat o l'existència de la presumpta vulneració dels seus drets o de tercers. Un cop realitzat aquesta comunicació, després de la correcta verificació i comprovació d'exactitud que en cada cas correspongui, CERTIO ITV, SLU retirarà el contingut de la Web que pugui resultar afectat.

10. Responsabilitats i garanties


10.1 CERTIO ITV, SLU té entre les seves prioritats que el lloc web sigui accessible des de qualsevol classe de dispositiu i independentment del sistema operatiu o versió que pugui estar utilitzant l'usuari. No obstant això, CERTIO ITV, SLU no pot garantir que en tot moment pugui produir-se la disponibilitat d'accés per a l'ús o la continuïtat en el funcionament del lloc web i / o de tots o part dels seus serveis o eines, com per exemple, de manera enunciativa i no limitatiu, la plataforma per la reserva de cita prèvia, de manera que declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats a l'usuari com a conseqüència de la no disponibilitat, fallades d'accés i / o falta de continuïtat del lloc web o el seu contingut.

10.2 CERTIO ITV, SLU utilitza els mitjans tècnics i personals al seu abast per evitar la presència de virus, arxius maliciosos o qualsevol altre element informàtic present en l'accés i / o ús del lloc web. No obstant això, CERTIO ITV, SLU no pot fer-se responsable d'evitar atacs que puguin afectar els equips d'USUARI que siguin de naturalesa imprevisible o que per les seves característiques requeririen l'ús desproporcionat de recursos per part de CERTIO ITV, SLU Correspon a l'USUARI, en tot cas, l'adquisició, manteniment i adequació de les eines òptimes per a la detecció i desinfecció de tals ingerències externes.

10.3
CERTIO ITV, SLU pot modificar, suspendre, limitar o suprimir l'accés al servei, així com al compte privada de l'usuari que no respecti les obligacions i estipulacions enunciades en les presents Condicions d'Ús.

11. Normativa aplicable

11.1 Les presents condicions es troben subjectes a la llei espanyola, i especialment, sense caràcter limitador, al que disposa la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reial Decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de Protecció de dades, RGPD), i la resta de legislació de caràcter general o d'aplicació subsidiària de conformitat amb els principis bàsics de ord enación de l'ordenament jurídic espanyol.

12. Tribunals competents


12.1 Per a qualsevol qüestió referent a la validesa, interpretació o execució de les presents condicions les parts se sotmeten als Jutjats i tribunals espanyols que, d'acord amb la normativa aplicable, i en especial la referent a consumidors i usuaris, sigui aplicable; i si no, només per al cas que no hi hagi una norma imperativa sobre competència territorial, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de CERTIO ITV, SLU

Darrera actualització: 25 de maig de 2018

© 2018 CERTIO ITV, SLU Tots els drets reservats.