Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar
  • METAS_FAQS_ALT1La nova manera de passar la ITV, més àgil i pràctica

FAQs

Faq's itv . Preguntes freqüentes a l'hora de passar la ITV

Què he de fer abans d'anar a la ITV?

Mantenir sempre el vehicle en bon estat. Per assegurar el seu correcte funcionament i evitar situacions no desitjables, és aconsellable realitzar les operacions periòdiques de manteniment que recomani el fabricant. Recordi que ha de portar al vehicle els documents originals (Permís de circulació i Targeta d’inspecció tècnica).

Puc passar la inspecció sense demanar cita prèvia?

Sí, la cita prèvia ITV no és obligatòria. No obstant,es recomables perquè d'aquesta forma l'estació intentarà planificar les inspeccions tenint en compte les cites prèvies que puguin existir.

Què passa si presento el vehicle a inspecció després de la data de venciment de l'última inspecció?

Les estacions ITV no sancionen per presentar el vehicle fora de termini i li realitzaran la inspecció. Ara bé, si el vehicle és detectat circulant per les vies públiques amb la ITV caducada, el titular pot ser sancionat pels agents d'autoritat encarregats de la vigilància del trànsit.

Quina és la data límit per passar la inspecció periòdica?

La freqüència amb que un vehicle ha de realitzar una inspecció tècnica periòdica és variable en funció del tipus de vehicle i la seva antiguitat, tenint en compte la data de 1a matriculació. Si el vehicle ja ha fet la inspecció tècnica periòdica, la data límit per realitzar la nova inspecció es troba indicada en el revers de la Targeta d'Inspecció Tècnica i en el distintiu col•locat en el parabrisa del vehicle.

Què he de fer en arribar a l'estació ITV?

Una vegada aparcat el vehicle, s'haurà de dirigir a l'oficina d'atenció al públic amb la documentació del vehicle (Permís de circulació, Targeta d’inspecció tècnica i últim rebut de l'assegurança del vehicle). Indiqueu al nostre personal la inspecció que desitja realitzar.

Quines comprovacions realitzaran al vehicle?

Durant la inspecció tècnica periòdica, es verifiquen més de 100 punts del vehicle, tots ells relacionats amb seguretat viària i protecció del medi ambient.

Què passa un cop finalitzada la inspecció?

Un cop finalitzada la inspecció s'emetrà el corresponent informe d'inspecció. Inclou la següent informació sobre la qualificació dels defectes trobats:

Defecte lleu: Cal reparar el més aviat possible sense que s'exigeixi una nova inspecció per comprovar que ha estat solucionat.
Defecte greu: Inhabilita el vehicle per circular per les vies públiques excepte per al seu trasllat al taller o, si escau, per a la regularització de la seva situació i tornada a l'estació ITV per a nova inspecció.
Defecte molt greu: La utilització del vehicle suposa un perill per als seus ocupants o per als altres usuaris de la via pública. En aquest cas el trasllat del vehicle s'ha de fer per mitjans aliens al mateix.

Quin serà el resultat de la inspecció?

En funció dels defectes detectats, el resultat de la inspecció serà algun dels següents:

Favorable: La inspecció no presenta cap defecte.
Favorable amb defecte lleu: La inspecció no presenta defectes greus ni molt greus, però s'ha detectat algun defecte lleu.
Desfavorable: La inspecció no presenta cap defecte molt greu, però s'ha detectat algun defecte greu.
Negativa: S'ha detectat algun defecte molt greu.

Què he de fer si he perdut la Targeta d'Inspecció Tècnica?

Haurà de demanar un duplicat aportant la següent documentació: DNI i permís de circulació o, sinó, el permís provisional que autoritza a circular emès per la Prefectura Provincial de Trànsit.

Per què hem de passar la ITV?

D'acord amb el Reglament general de vehicles, s'ha de realitzar una inspecció tècnica periòdica amb la finalitat de garantir que l'estat del vehicle sigui el correcte per circular, sense que suposi un perill per als seus usuaris o per terceres persones.

Puc modificar o anul·lar la meva Cita ITV?

Sí. Per modificar la seva cita, primer ha de anul·lar- mitjançant el formulari en aquesta pàgina "Modificar / Anul·lar cita", i posteriorment, ha de tornar a realitzar la seva cita a través de la pàgina "Concertar cita prèvia".